Bijgebouw Brummen rechter zijgevel.jpg

Renovatie & Restauratie

Wanneer we spreken over renovatie worden er onderdelen vernieuwd waarbij de bestaande profilering en de details zo goed mogelijk worden nagemaakt. Bij restauratie gaat het over het herstellen van monumenten en monumentale panden of van onderdelen daarvan. Aan het behouden van de oorspronkelijke detaillering en profilering wordt door ons daarbij de uiterste zorg besteed. Boezewinkel&MulderBouw heeft de deskundigheid en vakbekwaamheid in huis voor het onderhoud van dergelijke monumenten.


Projecten